MOCKO DUSAN - 3Cica-ť Grácie. 3/2005

Kombinovaná technika na dreve. 122 x 170 cm

mám záujem