MOCKO DUSAN - Čakanie. 9/2008

Kombinovaná technika na dreve. 124 x 90 cm

mám záujem