Težak Gorana - Červená hora. 2019

Tuš a olej na plátne. 65 x 85 cm

mám záujem