Meglić Monika - Piknik I. 2019

Olej na plátne. 110 x 70 cm

mám záujem