KREJČA ALEŠ - Ťarcha. 2016

Olej na plátne. 110 x 90 cm

mám záujem