KREJČA ALEŠ - Je to tvoja zem! 2017

Olej na plátne. 160 x 110 cm

mám záujem