MOCKO DUSAN - Začiatok novej reality. 5/2018

Kombinovaná technika na litografii. 69 x 56 cm

mám záujem