Novák Jaroslav

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. Prípravu na vysokú školu absolvoval u akad. mal. Daniela Fischera. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka.
Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Sporadicky sa rozvíjali i jeho voľné maliarske aktivity a od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej maliarskej tvorbe. Samostatne vystavoval v Sládkovičove, v Bratislave a v Banskej Bystrici. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku v Maďarsku, v Čechách a v USA.

Diela umelca